Concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges en el terme municipal Banyalbufar any 2021

11-Octubre-2021

El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB de les Illes Balears.