Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l’Ajuntament de Banyalbufar


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/aprovacio-definitiva-de-lordenanca-reguladora-de-la-recollida-dels