Ordenança Municipal de creació de fitxers de dades personals de l'ajuntament de Banyalbufar


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-municipal-de-creacio-de-fitxers-de-dades-personals-de