Ordenança fiscal de recollida de fems, modificació 2015


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-de-recollida-de-fems-modificacio-2015