Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Terrenys de Naturalesa Urbana


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de-terrenys-de