Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de servei i utilització de instal·lacions


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-reguladora-de-la-taxa-la-prestacio-de-servei-i-utilitzacio