Policia Local

Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB 166/2004)

  • Edificis i solars: Articles de 1 al 6
  • Conducta ciutadana: Articles de 7 al 13
  • Animals domèstics: Articles 14, 15, 16 i 17

"Per higiene i civisme repleguem el que fa els nostres cans i dissolem l'orina amb aigua i vinagre."

  • Ocupació de la via pública: Articles de 18 al 22
  • Retirada de vehicles de la via pública: Articles del 23 al 26

Ordenança Municipal Reguladora preu públic aparcament municipal (BOIB 131/2013)

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització de domini públic aparcament a l'aire lliure (BOIB 84/2017)

 


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/node/1219