Aprovació definitiva del Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats sense ànims de lucre


Source URL: https://ajbanyalbufar.net/arxius-i-documents/ordenances/aprovacio-definitiva-del-reglament-del-registre-municipal