Aprovació definitiva del Reglament del Registre Municipal d’Associacions i Entitats sense ànims de lucre