Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per subministre de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

01-Febrer-2024

Disposau de 30 dies hàbils per dur a terme al·legacions a l'ordenança. Més informació al cartell que adjuntem!