Convocatòria per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears

15-Febrer-2022

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys al títol d'ESO.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà de l'1 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Calendari: La prova escrita tindrà lloc dia 5 d'abril de 2022.

Lloc de realització de la prova: Als centres següents:


— MALLORCA: CEPA Son Canals (c. de Son Canals, 10. Palma. Tel. 971 42 03 05)
— MENORCA: CEPA Ciutadella (c. Mallorca, 67, porta A, 1r pis. Ciutadella. Tel. 971 386124)
— EIVISSA: CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 18 anys o fer-los durant el 2022.

b)  No estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

c)  No estar matriculat en ensenyaments conduents al títol d'ESO.


Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783