La administración cerca de ti

05-Febrer-2024

El pròxim 12 de febrer a les 17:00, tota aquella gent que desitgi obtenir el certificat digital de persona física de la conveniència d'acudir a les sessions amb el codi de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

La sol·licitud de certificat es pot realitzar des d'un ordinador o des d'una app mòbil. A continuació us facilitem els enllaços en els quals es detallen els passos a seguir per a tots dos sistemes.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/certificado-con-dispositivo-movil

Una vegada obtingut el codi de sol·licitud (passos 1 i 2), per a l'acreditació de la identitat durant les sessions hauran d'ensenyar la documentació original i vigent prevista en el següent enllaç

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad

La posterior descàrrega del certificat s'haurà de realitzar des del mateix ordinador i navegador o des de l'app mòbil segons el sistema utilitzat per a la seva obtenció.

Si aquest tràmit ja l'heu realitzat a casa, la visita serà encara més profitosa per a, per exemple, facilitar l'obtenció de la cl@ve o donar informació rellevant per als usuaris (p. exemple: bo cultural jove o carpeta ciutadana, entre d'altres).


Aprofitem el missatge per recordar que la documentació necessària per acreditar la identitat en cl@ve és la que s'indica en el següent enllaç

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme/Que-necesito-registro-.html

Quan un menor d'edat vulgui obtenir la cl@ve haurà de complir els requisits que es detallin a l'apartat Com es registra un menor d'edat? del següent enllaç

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Preguntas-frecuentes.html

És a dir, hauran d'acudir menor d'edat i pare, mare o tutor legal, exhibir la documentació acreditativa de la identitat que hem assenyalat més amunt i un document que acrediti la pàtria potestat (p. exemple llibre de família). Sempre original i vigent.