La Direcció General de Comerç ha tret una convocatòria per ajuts de millores als establiments

08-Març-2021
Va destinat a petites empreses del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis amb seu social a les Illes Balears.

Què es pot subvencionar?

1) Millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.

2) Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

3) Millorar l'accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques.

4) Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora i modernització de l'establiment.

5)  Obres i reformes generals per a adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

6) Despeses corrents produïdes a partir de l'1 de novembre i durant l'estat d'alarma.

Teniu més informació a:

- Convocatòria BOIB, ním. 32 del 6 de març de 2021.
- www.comerc.caib.es
- infocomerc@dgce.caib.es
- 971784800 + 62966 / 62969 / 62970