Nova Renda Social 2020

26-Octubre-2020
Per totes aquelles persones que sol·licitin l'Ingrés Mínim Vital a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i se'ls comuniqui que no poden rebre la prestació per no complir els requisits, podran tramitar llavors la Nova Renda Social Garantida.