Renda social garantida

17-Febrer-2021
S’actualitzen les quanties corresponents a la prestació econòmica de la renda social garantida i del complement per a beneficiaris de pensions no contributives de l’exercici 2021.

La renda social garantida (RESOGA) de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència.