Situació de la xarxa municipal en els darrers mesos

07-Juny-2024

Una vegada restablerta la xarxa en la seva totalitat, des de l'Ajuntament ens veiem amb l'obligació política i moral de donar explicacions dels fets sobre la crisi hídrica que ha sofert el municipi de Banyalbufar les darreres setmanes, ja sigui per donar compte a tota la població com per aturar la desinformació i evitar interpretacions i hipòtesis sense cap fonament objectiu.

Com a punt de partida nosaltres, com equip de govern, prenem la responsabilitat dels fets succeïts i fem i seguirem fent una revisió crítica de les nostres accions per així poder créixer i fer una millor gestió del municipi. També volem agrair a l'equip tècnic i al personal de manteniment de l’Ajuntament pels seus constants esforços.

Dit això, a continuació expliquem breument els fets dels darrers mesos i de les realitats dels nostres recursos hídrics a Banyalbufar:

● Font de la Vila: es troba en estat crític, surt només un ratxet d'aigua.

● Pou de ses Mosqueres: dia 23 d’abril 2024 la Direcció General de Salut Pública va aixecar l’expedient i va emetre un informe favorable per la tornada en funcionament del pou després de dotze anys tancat per deficiències. No obstant, l'extracció s'ha de fer anant molt en compte a causa de la terbolesa.

- Durant el mes de desembre 2023 i febrer 2024 a través de l’empresa Munar Fullana s’han dut a terme diferents accions per detectar fuites dintre la xarxa municipal sense haver trobat cap fuita important. Seguim fent feina per trobar les causes de les pèrdues.

- El 23 d’abril 2024 es va publicar el primer ban per informar del risc de sequera que patia el nostre municipi.

- La setmana del 13 al 19 de maig ens vàrem adonar d'un increment significatiu del consum d'aigua de la població.

- La manca de recursos hídrics propis, la dificultat de fer arribar i descarregar eficientment els camions d'aigua, juntament amb un consum cada vegada més elevat, ens vàrem veure obligats a publicar el ban del 19 de maig, havent entrat el dipòsit municipal en situació crítica i havent de tallar l'aigua a tota la població.

- Durant la setmana del 20 al 26 de maig es va fer feina per recuperar el dipòsit municipal de ses Roquetes i fer-li arribar l'aigua més fàcilment a través de camions; concretament, el dijous 23 de maig vàrem instal·lar un nou dipòsit de 25.000 litres a ses Mosqueres. També vàrem demanar cooperació a organitzacions supramunicipals per donar solució a aquesta crisi.

- el dijous 30 de maig vàrem començar les feines per canviar el diàmetre de la canonada que connecta ca’n Ferrà amb ses Roquetes.

Sense encara haver complit un any des de l'inici de la nostra legislatura les accions relacionades amb el cicle d'aigua segueixen sent una prioritat. Durant aquests mesos hem fet feina de valent, amb l’assessorament de la Dra. Caterina Amengual, per elaborar un Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua (PGSA), pedra angular i fulla de ruta a seguir pels propers anys.

El dimarts 18 de juny a les 18:30 h al Local Social de la Carretera Nova presentarem el PGSA i aclarirem qualsevol dubte sobre les noves ordenances fiscals d’aigua a Banyalbufar.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració i que entre tots i totes entenem que la l’aigua és un bé comú i una responsabilitat compartida.

Banyalbufar, 05 de juny de 2024